Bijzonder lage EPC waarde van 0,39

NXThome beschikt over een bijzonder hoge isolatiewaarde. Vergeleken met de huidige EPC norm van 0,60 is de energieprestatie van NXThome nog ca. 40% gunstiger!

De Energieprestatiecoëfficient is een index die het energiegebruik van een gebouw aangeeft. Deze EPC waarde is opgenomen in het Bouwbesluit. De EPC betreft het gebouwgebonden energiegebruik.

Een combinatie van bouwkundige maatregelen en intelligente installaties maakt het mogelijk om de EPC waarde op dit niveau te krijgen. Voorbeelden zijn het gebruik van een warmtepomp en 3-dubbele beglazing.

Het voordeel voor u
Uw woning is buitengewoon goed geisoleerd, dat is niet alleen goed voor het milieu, u merkt het ook nog in uw portemonnee.