Zeer korte bouwtijd

Een NXThome woning wordt in ca. 20 werkbare dagen gebouwd!
Deze bouwtijd van 20 dagen geldt voor elke eerste woning. Elke volgende woning is na ca. 1 à 1,5 dag extra opleveringsgereed. De woningen kunnen zo snel gebouwd worden vanwege het gekozen bouwsysteem: de voorfabricage van de verschillende elementen en een optimale afstemming binnen het bouwteam.

De snelle oplevering van de woning(en) maakt het mogelijk het renteverlies op voorinvesteringen tijdens de bouw te verminderen.